Pexels Chanaka 906494

TRÌNH TỰ HƯỞNG ƯU ĐÃI THUẾ CỦA DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT

Doanh nghiệp chế xuất hiện nay đang trở nên khá phổ biến và dần trở thành một mắt xích quan trọng trong việc đóng góp vào nền kinh tế của nước ta. Doanh nghiệp chế xuất có tên tiếng anh là Export Processing Enterprise (viết tắt là EPE). Có thể hiểu đây là những doanh […]

Towfiqu Barbhuiya Joqwsi9u Xm Unsplash

DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRONG KHU CÔNG NGHIỆP CÓ ĐƯỢC HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI HÀNG HÓA?

Nghị định 09/2018/NĐ-CP định nghĩa “phân phối là các hoạt động bán buôn, bán lẻ, đại lý bán hàng hóa và nhượng quyền thương mại”, như vậy có thể hiểu phân phối bao gồm các hoạt động: bán buôn hàng hóa, bán lẻ hàng hóa, đại lý bán hàng hóa và nhượng quyền thương mại. Đây […]

TRÌNH TỰ HƯỞNG ƯU ĐÃI THUẾ CỦA DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT

TRÌNH TỰ HƯỞNG ƯU ĐÃI THUẾ CỦA DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT

Doanh nghiệp chế xuất hiện nay đang trở nên khá phổ biến và dần trở thành một mắt xích quan trọng trong việc đóng góp vào nền kinh tế của nước ta. Doanh nghiệp chế xuất có tên tiếng anh là Export Processing Enterprise (viết tắt là EPE). Có thể hiểu đây là những doanh […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button