Xang

Kinh doanh xăng dầu

Kinh doanh xăng dầu là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Để có thể hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực này, doanh nghiệp phải đảm bảo được các điều kiện và xin cấp Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh tại Bộ Công thương hoặc Sở Công […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button