Business people shaking hands in conference room

Ký quỹ thực hiện Dự án Đầu tư

Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư cần thể hiện trách nhiệm của mình đối với dự án và đảm bảo việc thực hiện dự án thông qua thủ tục ký quỹ với cơ quan quan đăng ký đầu tư. Theo Bộ luật dân sự 2015 thì ký quỹ là: “việc […]

ký quỹ dịch vụ lữ hành

Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành

Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành là việc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ lữ hành nộp tiền vào tài khoản phong tỏa của ngân hàng, nhằm đảm bảo nghĩa vụ của doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành. Việc ký quỹ điều kiện bắt […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button