Pexels Judit Peter 281675 1766604

ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH KHI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Là một trong những yếu tố quan trọng để đi đến quyết định thành lập doanh nghiệp cũng như là một thông tin không thể thiếu của doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cần được xem xét và lựa chọn một cách cẩn thận và phù hợp với định hướng hoạt động của doanh nghiệp.

Probation Period

THỜI GIAN THỬ VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Trong hành trình tìm kiếm công việc, thời gian thử việc đóng vai trò quan trọng trong việc xác định sự phù hợp giữa người lao động và nơi làm việc. Đây là giai đoạn quyết định, nơi mà cả ứng viên và nhà tuyển dụng có cơ hội hiểu rõ hơn về nhau, từ […]

Hop Danh

Thành lập công ty hợp danh

Công ty hợp danh – một trong số các loại hình doanh nghiệp được pháp luật Việt Nam quy định tại Luật Doanh nghiệp cũng được thành lập và hoạt động như các loại hình doanh nghiệp còn lại. Tuy nhiê, cũng có một số đặc điểm khắc biệt, làm nên nét riêng cho công […]

Dn Tu Nhan

Thành lập doanh nghiệp tư nhân

Cũng như các loại hình doanh nghiệp khác, doanh nghiệp tư nhân cũng là một loại hình được nhiều cá nhân lựa chọn để khoải đầu cho một kế hoạch kinh doanh lâu dài. Vậy doanh nghiệp tư nhân có gì đặc biệt? Trình tự có  phức tạp? Trước tiên, cùng NaciLaw tìm hiểu  về […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button