[shtt] MẪu TỜ Khai MỚi NhẤt ĐĂng KÝ QuyỀn TÁc GiẢ 2023

MẪU TỜ KHAI MỚI NHẤT ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ NĂM 2023

Nhằm triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, Chính phủ đã ban hành Nghị định 17/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan. Để làm rõ hơn […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button