Phan Biet Kieu Dang Cong Nghiep Va Tac Pham My Thuat Ung Dung

PHÂN BIỆT KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP VÀ TÁC PHẨM MỸ THUẬT ỨNG DỤNG

1. Khái niệm Quyền sở hữu trí tuệ bao gồm 3 nhóm quyền chính: quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng. Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng thuộc quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button