Quy trình mua bán sáng chế tại Việt Nam

Sáng chế là một tài sản sở hữu trí tuệ, thực chất chủ sở hữu sáng chế là người sở hữu quyền sử dụng sáng chế. Đây là một loại tài sản theo quy định của Bộ luật dân sự, bởi vậy nó có thể trở thành “hàng hóa” để có thể “mua – bán”. […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button