người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Điều kiện làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Doanh nghiệp là một tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật. Khi doanh nghiệp tham gia vào các quan hệ pháp lý thì không thể cả một doanh nghiệp cùng thực hiện. Mà cần có người đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ pháp lý đối […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button