Pngtree Construction Of A Highrise Apartment Building Underway House Home High Rise Photo Image 45311300

Mua nhà ở hình thành trong tương lai cần lưu ý gì kể từ 01/8/2024?

Từ ngày 01/08/2024, Luật Kinh doanh bất động sản 2023 chính thức có hiệu lực. Người có nhu cầu mua nhà ở hình thành trong tương lai sau thời điểm cần phải lưu ý những vấn đề gì? Bài viết này sẽ đi sâu vào việc phân tích các quy định liên quan nhằm cung […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button