Pexels Tiger Lily 4483610

ĐIỀU KIỆN CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG DƯ THỪA

Theo khoản 1 Điều 3 Luật kinh doanh bất động sản 2014 quy định về hoạt động kinh doanh bất động sản như sau: “1. Kinh doanh bất động sản là việc đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button