Nhan Hieu Hay Hang Hoa

So sánh nhãn hiệu với nhãn hàng hoá

NHÃN HÀNG HOÁ: Khái niệm: Nhãn hàng hoá là bản viết, bản in, bản vẽ, bản chụp của chữ, hình vẽ, hình ảnh được dán, in, đính, đúc, chạm, khắc trực tiếp trên hàng hóa, bao bì thương phẩm của hàng hóa hoặc trên các chất liệu khác được gắn trên hàng hóa, bao bì […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button