Picture9

Đăng ký nhãn hiệu tại Triều Tiên

Hệ thống pháp luật Triều Tiên về nhãn hiệu cũng sử dụng hệ thống nộp đơn đầy tiên để xét nghiệm các đơn đăng ký nhãn hiệu tại đất nước này. Theo đó, người nộp đơn đăng ký đầu tiên sẽ được ưu tiên xem xét bảo hộ nhãn hiệu. Do vậy, việc đăng ký […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button