Mẫu đơn khởi kiện

Mẫu đơn khởi kiện dân sự

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……, ngày….. tháng …… năm…….   ĐƠN KHỞI KIỆN                     Kính gửi: Toà án nhân dân …………………………………… Người khởi kiện:………………………………………………………………………………………………………………………………………… Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..         Số điện thoại: ……………………………………(nếu có); số fax: …………………………………….(nếu có) Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………. (nếu […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button