Phan Mem

Đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh phần mềm

Trong thời đại công nghệ 4.0, lĩnh vực công nghệ số và đặc biệt là mảng kinh doanh phần mềm điện tử phát triển rất mạnh mẽ không chỉ ở các nước có cộng nghệ hiện đại mà ngay cả ở Việt Nam – nơi có nguồn nhân lực chất lượng về công nghệ phần […]

Bảo hộ phần mềm máy tính

Phần mềm máy tính (chương trình máy tính) là tập hợp các chỉ dẫn được thể hiện dưới dạng các lệnh, các mã, lược đồ hoặc bất kỳ dạng nào khác, khi gắn vào một phương tiện mà máy tính đọc được, có khả năng làm cho máy tính thực hiện được một công việc […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button