towfiqu-barbhuiya-joqWSI9u_XM-unsplash

DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRONG KHU CÔNG NGHIỆP CÓ ĐƯỢC HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI HÀNG HÓA?

Nghị định 09/2018/NĐ-CP định nghĩa “phân phối là các hoạt động bán buôn, bán lẻ, đại lý bán hàng hóa và nhượng quyền thương mại”, như vậy có thể hiểu phân phối bao gồm các hoạt động: bán buôn hàng hóa, bán lẻ hàng hóa, đại lý bán hàng hóa và nhượng quyền thương mại. Đây […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button