ten-thuong-mai

Quy định của pháp luật về tên thương mại

Các tổ chức, cá nhân khi tham gia vào hoạt động kinh doanh thường sử dụng một tên gọi để ghi trên các giấy tờ giao dịch, biển hiệu, sản phẩm, hàng hóa, bao bì và các phương tiện cung cấp dịch vụ, quảng cáo. Tên gọi được coi là tên thương mại của tổ […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button