anh-hop-dong-lao-dong

Quy định về chấm dứt hợp đồng lao động và đối thoại

Vấn đề: khi nào người lao động bị chấm dứt lao động? quy định về việc đối thoại giữa người lao động và doanh nghiệp? Trao đổi: *. Thêm nhiều trường hợp hợp đồng lao động bị chấm dứt: Bên cạnh các trường hợp hợp đồng lao động bị chấm dứt được quy định trước […]

anh-bai-dinh-cong

Quy định về đình công và xử lý

Vấn đề: Quy định về xử lý đình công không đúng trình tự và bất hợp pháp trong Bộ luật lao động 2019? Trao đổi: *. Sửa đổi, bổ sung quy định về xử lý cuộc đình công không đúng trình tự, thủ tục: Cụ thể, theo Bộ luật Lao động 2019, trong thời hạn 12 […]

anh-hop-dong-lao-dong

Quy định về hợp đồng lao động

Vấn đề: Một số điểm mới về hợp đồng lao động trong Bộ luật lao động năm 2019? Trao đổi: BLLĐ 2019 đảm bảo hài hòa lợi ích của người lao động và người sử dụng lao động:  Làm rõ thế nào được coi là hợp đồng lao động: bổ sung thêm trường hợp nếu […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button