Bao Ve Quyen So Huu Tri Tue Doi Voi Hang Hoa Xuat Nhap Khau Hai Quan

KHI NÀO ĐƯỢC HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG?

Một trong những lý do quan trọng để hoàn thuế GTGT là để thúc đẩy sự phát triển kinh tế. Bằng cách hoàn trả một phần hoặc toàn bộ thuế GTGT đối với các doanh nghiệp, chính phủ có thể tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp để đầu tư, mở rộng kinh doanh […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button