tiến độ thực hiện dự án đầu tư

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Đối với các dự án đầu tư tại Việt Nam, tiến độ thực hiện dự án đầu tư phụ thuộc vào kế hoạch đầu tư kinh doanh của Nhà đầu tư. Khi xin giấy phép để thực hiện dự án nhà đầu tư cần phải đăng ký tiến độ thực hiện dự án với cơ […]

5ddbd320a55493404f7c13c9_Most Common Branch Office Issues and Possible Solutions

Thành lập Chi nhánh có Vốn đầu tư nước ngoài

Trong quá trình hoạt động, công ty sẽ có nhu cầu thành lập các đơn vị phụ thuộc nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh của công ty. Thành lập chi nhánh thường được các doanh nghiệp tại Việt Nam lựa chọn, bao gồm các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Vậy thủ […]

7

Thủ tục đầu tư ra nước ngoài của nhà đầu tư là cá nhân

Nhà nước luôn khuyến khích các nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài nhằm mục đích mở rộng thị trường, tăng khả năng xuất khẩu hàng hóa, thu hút nguồn ngoại tệ, tiếp cận công nghệ hiện đại và phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Cũng […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button