Ai Co Quyen

Ai có quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng công nghiệp được xác lập dựa trên cơ sở đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ. Trong trường hợp đáp ứng đủ các điều kiện bao gồm có tính mới, có tính sáng tạo và có khả năng áp dụng công nghiệp thì chủ đơn […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button