sach

Quyền tác giả đối với sách

Sách là một đối tượng đăng ký bản quyền tác giả theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung 2009; 2019, cụ thể: “Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả: Tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button