phan-mem

Quyền tác giả đối với tác phẩm phần mềm

Chương trình máy tính hay còn gọi là phần mềm là tập hợp các chỉ dẫn được thể hiện dưới dạng các lệnh, các mã, lược đồ hoặc bất kỳ dạng nào khác, khi gắn vào một phương tiện mà máy tính đọc được, có khả năng làm cho máy tính thực hiện được một […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button