Đối tượng quyền tác giả trong EVFTA

Đối tượng quyền tác giả trong EVFTA

Trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay, sự phát triển như vũ bão của khoa học và công nghệ, việc bảo vệ quyền tác giả nói riêng, quyền sở hữu trí tuệ nói chung đang là một vấn để ngày càng trở nên nóng bỏng. Quyền tác giả bao gồm một tập hợp […]

gioi-han-quyen

Các trường hợp giới hạn quyền tác giả

Giới hạn quyền tác giả là việc chủ sở hữu quyền tác giả chỉ được thực hiện các quyền của mình trong phạm vi và thời hạn bảo hộ theo quy định của pháp luật nhằm mục đích đảm bảo mục tiêu quốc phòng, an ninh, dân sinh và các lợi ích khác của Nhà […]

sach

Quyền tác giả đối với sách

Sách là một đối tượng đăng ký bản quyền tác giả theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung 2009; 2019, cụ thể: “Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả: Tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học […]

phan-mem

Quyền tác giả đối với tác phẩm phần mềm

Chương trình máy tính hay còn gọi là phần mềm là tập hợp các chỉ dẫn được thể hiện dưới dạng các lệnh, các mã, lược đồ hoặc bất kỳ dạng nào khác, khi gắn vào một phương tiện mà máy tính đọc được, có khả năng làm cho máy tính thực hiện được một […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button