Gia Han Sang Che

Sáng chế có được phép gia hạn không?

Luật sư trả lời: Mục 20.4 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN quy định: “Bằng độc quyền sáng chế, Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp không được gia hạn”. Vì vậy; sáng chế không được phép gia hạn. Theo đó, Bằng độc quyền sáng chế có […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button