Picture3

Đăng ký sáng chế tại Nhật Bản

Nhật Bản là một cường quốc kinh tế với sự phát triển vượt trội của khoa học công nghệ. Tại đây, thủ tục đăng ký sáng chế rất được lưu tâm. Theo quy định của Luật sáng chế Nhật Bản, đối tượng được cấp bằng sáng chế cần phải thực hiện thủ tục đăng ký. […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button