Adwa

Đăng ký sáng chế tại Nga

Cơ quan SHTT Liên Bang Nga (Rospatent) là một trong những cơ quan sáng chế hàng đầu thế giới. Các đối tượng thuộc quyền sáng chế bao gồm: sáng chế (invention); mẫu hữu ích (Utility models). Tại Nga, một giải pháp kỹ thuật ở bất kỳ một lĩnh vực nào được bảo hộ như một […]

Picture3

Đăng ký sáng chế tại Nhật Bản

Nhật Bản là một cường quốc kinh tế với sự phát triển vượt trội của khoa học công nghệ. Tại đây, thủ tục đăng ký sáng chế rất được lưu tâm. Theo quy định của Luật sáng chế Nhật Bản, đối tượng được cấp bằng sáng chế cần phải thực hiện thủ tục đăng ký. […]

Picture4

Đăng ký sáng chế tại Trung Quốc

Hiện nay, tốc độ đăng ký sáng chế tại Trung Quốc đang vượt nhanh chóng mặt. Từ một quốc gia ít quan tâm đến bảo hộ sáng chế, nay Chính Phủ Trung Quốc đang ngày càng quan tâm và đầu tư đến việc bảo hộ sáng chế của cá nhân doanh nghiệp trong nước cũng […]

So Huu Tri Tue

Sở hữu trí tuệ

Trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0 hiện nay, tri thức là một loại tài sản vô hình đang nắm giữ vị trí ưu thế so với các tài sản hữu hình khác. Quyền sở hữu trí tuệ chính là sản phẩm của tri thức và là loại tài sản vô hình có giá trị […]

Quy trình mua bán sáng chế tại Việt Nam

Sáng chế là một tài sản sở hữu trí tuệ, thực chất chủ sở hữu sáng chế là người sở hữu quyền sử dụng sáng chế. Đây là một loại tài sản theo quy định của Bộ luật dân sự, bởi vậy nó có thể trở thành “hàng hóa” để có thể “mua – bán”. […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button