M&a

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN XEM XÉT KHI THỰC HIỆN M&A

M&A là tên viết tắt của cụm từ Mergers (Sáp nhập) và Acquisitions (Mua lại). Hoạt động M&A là hoạt động giành quyền kiểm soát doanh nghiệp thông qua hình thức sáp nhập hay mua lại một phần hoặc toàn bộ vốn trong một doanh nghiệp khác. Vậy để thực hiện M&A, thì nhà đầu […]

Sáp Nhập

SÁP NHẬP CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Trong quá trình thực hiện các dự án vì một số kế hoạch mà nhà đầu tư có thể sáp nhập dự án đầu tư, vì một số lý do như kế hoạch đầu tư, kế hoạch tài chính hay vận hành không hiệu quả mà nhà đầu tư cần sáp nhập bằng cách chuyển […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button