Sử dụng tác phẩm đã công bố có cần xin phép không?

Về nguyên tắc khi các tổ chức, cá nhân thực hiện việc khai thác, sử dụng một phần hoặc toàn bộ tác phẩm thì phải xin phép và trả tiền nhuận bút, thù lao, các quyền lợi vật chất khác cho chủ sở hữu quyền tác giả. Mặc dù vậy, trong một số trường hợp […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button