Thu Tuc Cham Dut Hieu Luc Cua Van Bang Bao Ho

Thủ tục chấm dứt hiệu lực của văn bằng bảo hộ

Văn bằng bảo hộ sẽ được cơ quan nhà nước cấp cho đơn đăng ký đáp ứng đủ điều kiện bảo hộ, là cơ sở pháp lý để xác định quyền sở hữu của chủ sở hữu với các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được đăng ký. Tuy nhiên, trong một số trường […]

Sua Bang Bao Ho

Sửa đổi văn bằng bảo hộ

Văn bằng bảo hộ là cơ sở pháp lý để xác định quyền sở hữu của chủ sở hữu với các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được đăng ký. Như vậy, khi có sự thay đổi thông tin về tên/địa chỉ của chủ VBBH; thay đổi chủ VBBH (chuyển dịch quyền sở hữu […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button