Pexels Karolina Grabowska 7875996

BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ ĐỐI VỚI TÁC PHẨM PHÁI SINH

Căn cứ pháp lý; Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam 2005, sửa đổi bổ sung 2009; 2019 và 2022; Nghị định 22/2018/NĐ-CP của Chính Phủ về hướng dẫn luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan có hiệu […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button