Chia, tách dự án đầu tư do nhà nước cho thuê đất

CHIA, TÁCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ DO NHÀ NƯỚC CHO THUÊ ĐẤT

Trong quá trình triển khai dự án đầu tư, vì lý do khách quan dẫn đến thay đổi trong chiến lược đầu tư, kinh doanh hoặc quản trị dẫn đến nhu cầu chia, tách dự án đầu tư để đảm bảo vận hành hiệu quả cho dự án. Tuy nhiên, đối với dự án sử […]

Chia tach du an dau tu

CHIA, TÁCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1. Căn cứ pháp lý: Biểu cam kết WTO; Luật đầu tư 2020; Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; Luật kinh doanh bất động sản 2014; Nghị định 02/2022/NĐ-CP quy định chi tiết […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button