Góp vốn bằng tài sản sở hữu trí tuệ

Quyền sở hữu trí tuệ là tài sản vô hình – quyền tài sản mà theo quy định của pháp luật quyền tài sản trị giá được bằng tiền và có thể chuyển giao trong giao dịch dân sự, do đó quyền sở hữu trí tuệ có thể sử dụng để góp vốn vào doanh […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button