Picture1

TẠM HOÃN XUẤT CẢNH DO NỢ THUẾ

       Xuất cảnh là một trong những quyền của con người – quyền tự do đi lại của công dân. Theo Khoản 1 Điều 2 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019: “Xuất cảnh là việc công dân Việt Nam ra khỏi lãnh thổ Việt Nam qua cửa khẩu […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button