Temporarily 4990035 1280

HẬU QUẢ PHÁP LÝ KHI NGỪNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH MÀ KHÔNG THÔNG BÁO

Tạm ngừng hoạt động kinh doanh là tình trạng pháp lý của doanh nghiệp khi tạm dừng các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong một khoảng thời gian nhất định. Việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh có thể xuất phát từ nhiều lý do, phổ biến trong số đó là doanh nghiệp gặp […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button