Tu Van Dat Dai

Tư vấn thủ tục đất đai

CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN CẤP/ CẤP ĐỔI/ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 1. Hồ sơ bao gồm những loại tài liệu sau: Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (theo mẫu); Bản sao […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button