Đối tượng quyền sở hữu công nghiệp (chỉ dẫn địa lý) trong EVFTA

Đối tượng quyền sở hữu công nghiệp (chỉ dẫn địa lý) trong EVFTA

Chỉ dẫn địa lý là một khái niệm có ý nghĩa quốc tế. Ngày nay, mọi quốc gia trên thế giới đều cho rằng các nông sản hoặc sản phẩm truyền thống của họ gắn liền với các yếu tố văn hóa và ẩm thực, được coi như là biểu tượng lịch sử của quốc […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button