Những trường hợp tên doanh nghiệp bị trùng, gây nhầm lẫn

Tên doanh nghiệp có khả năng đăg ký phải không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký. Vậy những trường hợp nào được coi là bị trùng, gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký? Tên tiếng Việt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button