địa điểm thực hiện dự án đầu tư

Điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án

Địa điểm thực hiện dự án là địa chỉ được ghi nhận trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và là nơi diễn ra hoạt động thực hiện dự án. Địa điểm thực hiện dự án có thể trùng hoặc tách biệt với địa chỉ trụ sở chính của công ty. Thông thường các […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button