anh-bai-viet-thiet-hai-tai-san

Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm

Vấn đề: Bộ luật dân sự 2015 quy định thế nào về tài sản bị xâm phạm? Trao đổi: Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm được quy định tại điều 589 Bộ luật dân sự. Khi tài sản bị xâm hại thì có thể xác định được thiệt hại qua thiệt hại trực […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button