nhu-y-law-firm-gia-han-thoi-gian-hoat-dong-du-an-dau-tu-870x500

Thời hạn Đầu tư của Nhà đầu tư nước ngoài

Thời hạn của dự án đầu tư sẽ là thời gian mà nhà đầu tư được phép thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam. Thời hạn của dự án đầu tư sẽ được thể hiện trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Thông qua bài viết này, Naci Law xin gửi đến […]

picture1

THỜI HẠN BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ

Quyền tác giả là quyền của các tác giả, nhà sáng tạo đối với những sáng tạo về văn học, nghệ thuật và khoa học khi được thể hiện dưới dạng vật chất nhất định – sau đây gọi là tác phẩm. Người nắm giữ quyền tác giả đồng thời nắm giữ hai quyền đó […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button