dang-ky-chi-dan

Thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý tại Việt Nam

Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể ( quy định tại khoản 22 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009). Cụ thể, chỉ dẫn địa lý là […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button