ký quỹ dịch vụ lữ hành

Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành

Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành là việc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ lữ hành nộp tiền vào tài khoản phong tỏa của ngân hàng, nhằm đảm bảo nghĩa vụ của doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành. Việc ký quỹ điều kiện bắt […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button