chia_thua_ke_theo_phap_luat_1010140359

Những trường hợp chia thừa kế theo pháp luật

Pháp luật về thừa kế hiện nay quy định có hai hình thức thừa kế: Thừa kế theo pháp luật và thừa kế theo di chúc. Thừa kế theo di chúc là thừa kế theo ý chí của người để lại di sản thông qua di chúc, còn thừa kế theo pháp luật là thừa […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button