Business people shaking hands in conference room

Ký quỹ thực hiện Dự án Đầu tư

Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư cần thể hiện trách nhiệm của mình đối với dự án và đảm bảo việc thực hiện dự án thông qua thủ tục ký quỹ với cơ quan quan đăng ký đầu tư. Theo Bộ luật dân sự 2015 thì ký quỹ là: “việc […]

chuyen-tien-dau-tu-eb5-diem-quan-trong-cac-nha-dau-tu-can-quan-tam-2

Chuyển tiền để chuẩn bị Dự án đầu tư tại Việt Nam

Khi mới tham gia vào thị trường Việt Nam, nhà đầu tư sẽ gặp phải nhiều khó khăn do chưa có nhiều hiểu biết về quy định pháp luật về đầu tư và thị trường Việt Nam. Tại giai đoạn chuẩn bị dư án đầu tư, họ có thể phải chi trả cho những hoạt […]

anh-khong-uy-quyen

Thực hiện công việc không có uỷ quyền

Vấn đề: Người thực hiện công việc không có ủy quyền có được trả thù lao không và những vấn đề liên quan. Trao đổi: Về khái niệm thực hiện công việc không có ủy quyền được BLDS 2015 quy định tại Điều 574. Để xác định một việc có phải là được thực hiện […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button