Chuyen nhuong von trong cong ty trach nhiem huu han

CHUYỂN NHƯỢNG VỐN TRONG CÔNG TY TNHH CẦN PHẢI LÀM NHỮNG GÌ?

Luật doanh nghiệp quy định, công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Phần vốn góp là tổng giá trị tài sản của một thành viên đã góp hoặc cam kết góp vào công […]

Thừa kế cổ phiếu

CÁCH NHẬN THỪA KẾ CỔ PHIẾU

Thừa kế được hiểu là sự thay đổi quyền sở hữu di sản của người đã chết cho người còn sống. Di sản do người mất để lại bao gồm tài sản và nghĩa vụ, trong đó có tài sản ở doanh nghiệp như cổ phần, cổ phiếu trong công ty. Thuật ngữ cổ phần, […]

Thuế, phí khi mua bán nhà đất

Các loại thuế, phí khi mua bán nhà đất

Có 03 loại thuế, phí khi mua bán nhà đất mà bạn phải nộp cho nhà nước bao gồm: thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ và phí thẩm định hồ sơ. Cụ thể: 1. Thuế thu nhập cá nhân: Mức thu là 2% theo quy định Điều 17 Thông tư 92/2015/TT-BTC (2% […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button