towfiqu-barbhuiya-JhevWHCbVyw-unsplash

ĐẶC TRƯNG CỦA THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT TẠI VIỆT NAM

Nhà nước và thuế là hai phạm trù gắn liền, luôn đi kèm với nhau. Thuế là công cụ quan trọng để quản lý, điều tiết vĩ mô đối với nền kinh tế và có sự cần thiết khách quan đối với mọi Nhà nước. Trong giai đoạn cải cách hệ thống pháp luật thuế, […]

Thừa kế cổ phiếu

CÁCH NHẬN THỪA KẾ CỔ PHIẾU

Thừa kế được hiểu là sự thay đổi quyền sở hữu di sản của người đã chết cho người còn sống. Di sản do người mất để lại bao gồm tài sản và nghĩa vụ, trong đó có tài sản ở doanh nghiệp như cổ phần, cổ phiếu trong công ty. Thuật ngữ cổ phần, […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button