18

Gián tiến độ thực hiện Dự án đầu tư

Khi thành lập dự án, nhà đầu tư nước ngoài phải đăng ký tiến độ thực hiện với cơ quan đăng ký đầu tư (bao gồm tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và đưa công trình chính vào hoạt động, tiến độ thực hiện các mục tiêu của dự án […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button