Tuổi chịu trách nhiệm hình sự

Tuổi chịu trách nhiệm hình sự

Tuổi chịu trách nhiệm hình sự là một trong các yếu tố để xác định một người có phạm tội hay không. Dựa trên các đặc điểm về tâm – sinh lý, khả năng nhận thức của các lứa tuổi cùng với điều kiện kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội và chính […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button