Gioi Han Quyen

Các trường hợp giới hạn quyền tác giả

Giới hạn quyền tác giả là việc chủ sở hữu quyền tác giả chỉ được thực hiện các quyền của mình trong phạm vi và thời hạn bảo hộ theo quy định của pháp luật nhằm mục đích đảm bảo mục tiêu quốc phòng, an ninh, dân sinh và các lợi ích khác của Nhà […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button