Pexels Chanaka 906494

TRÌNH TỰ HƯỞNG ƯU ĐÃI THUẾ CỦA DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT

Doanh nghiệp chế xuất hiện nay đang trở nên khá phổ biến và dần trở thành một mắt xích quan trọng trong việc đóng góp vào nền kinh tế của nước ta. Doanh nghiệp chế xuất có tên tiếng anh là Export Processing Enterprise (viết tắt là EPE). Có thể hiểu đây là những doanh […]

TRÌNH TỰ HƯỞNG ƯU ĐÃI THUẾ CỦA DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT

TRÌNH TỰ HƯỞNG ƯU ĐÃI THUẾ CỦA DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT

Doanh nghiệp chế xuất hiện nay đang trở nên khá phổ biến và dần trở thành một mắt xích quan trọng trong việc đóng góp vào nền kinh tế của nước ta. Doanh nghiệp chế xuất có tên tiếng anh là Export Processing Enterprise (viết tắt là EPE). Có thể hiểu đây là những doanh […]

Industry 1801661 640

Ưu đãi thuế cho sản phẩm công nghiệp hỗ trợ

Công nghiệp hỗ trợ là ngành nghề quan trọng của nền kinh tế của mỗi quốc gia. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy lưu thông hàng hóa trong nước, đẩy mạnh hoạt động sản xuất, tăng giá trị xuất khẩu, chuyển giao công nghệ, tạo công ăn việc làm và tạo […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button